DTCC

  0
  131

  Čo je to Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)?

  Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) je americká spoločnosť poskytujúca finančné služby založená v roku 1999, ktorá poskytuje služby zúčtovania (clearing) a vyrovnania pre finančné trhy. Keď bola DTCC založená v roku 1999, spojila funkcie spoločnosti Depository Trust Company (DTC) a National Securities Clearing Corporation (NSCC). NSCC je v súčasnosti dcérskou spoločnosťou DTCC.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá poskytuje služby zúčtovania a vyrovnania pre finančné trhy.

  DTCC vyrovnáva väčšinu transakcií s cennými papiermi v USA.

  Vyrovnanie je neoddeliteľnou súčasťou transakcií s cennými papiermi. Zvyšuje dôveru investorov a znižuje trhové riziko.