Európska centrálna banka [ECB]

  0
  213

  Čo je Európska centrálna banka (ECB)?

  Európska centrálna banka (ECB) je centrálna banka zodpovedná za menovú politiku tých členských krajín Európskej únie (EÚ), ktoré prijali menu euro. Tento región je známy ako eurozóna a v súčasnosti má 19 členov. Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne, a tak pomáhať zachovať kúpnu silu eura.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou spojenej eurozóny.

  ECB koordinuje menovú politiku EÚ vrátane stanovovania cieľových úrokových sadzieb v regióne a kontroly ponuky spoločnej meny euro.

  Primárnym mandátom ECB je dosiahnuť cenovú stabilitu prostredníctvom nízkej inflácie.