Počiatočná verejná ponuka [IPO]

  0
  48

  Čo je počiatočná verejná ponuka?

  Počiatočná verejná ponuka (IPO – initial public offering) sa týka procesu ponúkania akcií súkromnej spoločnosti verejnosti v rámci novej emisie akcií. IPO umožňuje spoločnosti získať kapitál od verejných investorov. Prechod zo súkromnej na verejnú spoločnosť môže byť pre súkromných investorov dôležitým obdobím na to, aby plne realizovali zisky zo svojej investície, pretože pre súčasných súkromných investorov zvyčajne zahŕňa akciovú prémiu. Zároveň umožňuje aj verejným investorom zúčastniť sa ponuky.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Počiatočná verejná ponuka (IPO) sa týka procesu ponúkania akcií súkromnej spoločnosti verejnosti v rámci novej emisie akcií.

  Spoločnosti musia splniť požiadavky búrz a Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC – Securities and Exchange Commision), aby mohli uskutočniť IPO.

  IPO poskytujú spoločnostiam možnosť získať kapitál ponukou akcií cez primárny trh.

  Spoločnosti si najímajú investičné banky na trh, merajú dopyt, stanovujú cenu a dátum IPO a ďalšie.

  IPO možno považovať za stratégiu odchodu pre zakladateľov spoločnosti a prvých investorov, ktorí realizujú plný zisk zo svojej súkromnej investície.