Derivát

  0
  128

  Čo je derivát?

  Termín derivát sa vzťahuje na typ finančného kontraktu, ktorého hodnota závisí od podkladového aktíva, skupiny aktív alebo benchmarku. Derivát je stanovený medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktoré môžu obchodovať na burze alebo mimo burzy (OTC – over-the-counter). Tieto kontrakty možno použiť na obchodovanie s ľubovoľným počtom aktív a nesú svoje vlastné riziká. Ceny za deriváty sa odvíjajú od kolísania podkladového aktíva. Tieto finančné cenné papiere sa bežne používajú na prístup na určité trhy a možno s nimi obchodovať, aby sa zabezpečili proti riziku.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Deriváty sú finančné kontrakty uzatvorené medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od podkladového aktíva, skupiny aktív alebo benchmarku (porovnávacia báza pri posúdení výkonnosti).

  Derivát môže obchodovať na burze alebo mimo burzy.

  Ceny za deriváty sa odvíjajú od kolísania podkladového aktíva.

  Deriváty sú zvyčajne nástroje s pákovým efektom, čo zvyšuje ich potenciálne riziká a odmeny.

  Bežné deriváty zahŕňajú futures, forwardy, opcie a swapy.