Bázický bod [bp, bps, bips]

  0
  245

  Čo je bázický bod (BP)?

  BP predstavuje spoločnú mernú jednotku pre úrokové sadzby a iné percentá vo financiách. Jeden bázický bod sa rovná 1/100 z 1 % alebo 0,01 % alebo 0,0001 a používa sa na označenie percentuálnej zmeny finančného nástroja. Vzťah medzi percentuálnymi zmenami a bázickými bodmi možno zhrnúť takto: 1 % zmena = 100 bázických bodov a 0,01 % = 1 bázický bod.

  Bázické body sú zvyčajne vyjadrené v skratkách “bp”, “bps” alebo “bips”.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Bázický bod je štandardná miera úrokových sadzieb a iných percent vo financiách, ktorá predstavuje jednu stotinu percenta.

  „Základ“ v bázickom bode pochádza zo základného pohybu medzi dvoma percentami alebo rozpätia medzi dvoma úrokovými sadzbami.

  Bázický bod sa bežne používa na výpočet zmien úrokových sadzieb, akciových indexov a výnosov cenných papierov s pevným výnosom.

  Bázické body sa používajú aj pri odvolávaní sa na náklady podielových fondov a fondov obchodovaných na burze.