Dlhopis

  0
  140

  Čo je to dlhopis?

  Dlhopis je nástroj s pevným výnosom, ktorý predstavuje pôžičku poskytnutú investorom dlžníkovi (zvyčajne firemnému alebo vládnemu). Dlhopis by sa dal považovať za I.O.U. („I owe you“ – dokument potvrdzujúci existenciu dlhu) medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý obsahuje podrobnosti o pôžičke a jej platbách. Dlhopisy používajú spoločnosti, obce, štáty a suverénne vlády na financovanie projektov a operácií. Vlastníkmi dlhopisov sú držitelia dlhopisov alebo veritelia emitenta.

  Podrobnosti o dlhopisoch zahŕňajú konečný dátum, kedy má byť istina pôžičky splatná vlastníkovi dlhopisu, a zvyčajne zahŕňajú podmienky pre variabilné alebo fixné úrokové platby, ktoré platí dlžník.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Dlhopisy sú jednotky korporátneho dlhu vydané spoločnosťami a sekuritizované ako obchodovateľné aktíva.

  Dlhopis sa označuje ako nástroj s pevným výnosom, pretože dlhopisy tradične vyplácajú držiteľom dlhov pevnú úrokovú sadzbu (kupón). Variabilné alebo pohyblivé úrokové sadzby sú už tiež celkom bežné.

  Ceny dlhopisov sú nepriamo korelované s úrokovými sadzbami: keď sadzby stúpajú, ceny dlhopisov klesajú a naopak.

  Dlhopisy majú dátumy splatnosti, kedy musí byť istina splatená v plnej výške alebo dochádza k risku nesplatenia.