Hedžový fond

  0
  221

  Čo je hedžový fond?

  Hedžové fondy sú aktívne riadené investičné fondy, ktorých manažéri využívajú širokú škálu stratégií, často zahŕňajúcich nakupovanie za požičané peniaze a obchodovanie s exotickými aktívami, v snahe prekonať priemernú návratnosť investícií pre svojich klientov. Sú považované za rizikové alternatívne investičné možnosti.

  Hedžové fondy vyžadujú vysokú minimálnu investíciu alebo čisté imanie.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Hedžové fondy sú aktívne riadené alternatívne investície, ktoré zvyčajne využívajú netradičné a rizikové investičné stratégie alebo triedy aktív.

  Hedžové fondy účtujú oveľa vyššie poplatky ako bežné investičné fondy a vyžadujú vysoké minimálne vklady.

  Počet hedžových fondov vzrástol za posledných päť rokov približne o 2,5 %, no stále sú kontroverzné.

  Hedžové fondy boli oslavované pre svoje výkony v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia, no mnohé z nich od finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 nedosahovali dostatočné výsledky, najmä po započítaní poplatkov a daní.