Syndikovaný úver

  0
  143

  Čo je to syndikovaný úver?

  Syndikovaný úver, tiež známy ako syndikovaný bankový nástroj, je financovanie, ktoré ponúka skupina veriteľov – nazývaných syndikát – ktorí spolupracujú pri poskytovaní finančných prostriedkov jednému dlžníkovi. Dlžníkom môže byť korporácia, veľký projekt alebo suverénna vláda. Pôžička môže zahŕňať pevnú sumu finančných prostriedkov, úverový rámec alebo kombináciu oboch.

  Syndikované pôžičky vznikajú, keď si projekt vyžaduje príliš veľkú pôžičku pre jedného veriteľa alebo ak projekt potrebuje špecializovaného veriteľa s odbornými znalosťami v konkrétnej triede aktív. Syndikácia pôžičky umožňuje veriteľom rozložiť riziko a podieľať sa na finančných príležitostiach, ktoré môžu byť príliš veľké pre ich individuálnu kapitálovú základňu. Úrokové sadzby tohto typu pôžičiek môžu byť pevné alebo pohyblivé na základe referenčnej sadzby, ako je londýnska medzibanková úroková miera (LIBOR). LIBOR je priemer úrokových sadzieb, ktoré si medzi sebou požičiavajú veľké svetové banky.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Syndikovaný úver alebo syndikovaný bankový nástroj je financovanie, ktoré ponúka skupina veriteľov – nazývaných syndikát – ktorí spolupracujú pri poskytovaní finančných prostriedkov dlžníkovi.

  Dlžníkom môže byť korporácia, veľký projekt alebo suverénna vláda.

  Keďže ide o také vysoké sumy, syndikované pôžičky sú rozdelené medzi niekoľko finančných inštitúcií, aby sa zmiernilo riziko v prípade, že dlžník nesplní svoje záväzky.