Inflácia [CPI]

  0
  160

  Čo je inflácia?

  Inflácia je pokles kúpnej sily danej meny v čase. Kvantitatívny odhad rýchlosti poklesu kúpnej sily sa môže prejaviť v náraste priemernej cenovej hladiny nákupného koša vybraných tovarov a služieb v ekonomike za určité časové obdobie. Nárast všeobecnej úrovne cien, často vyjadrený v percentách, znamená, že jednotka meny nakupuje menej ako v predchádzajúcich obdobiach.

  Infláciu možno porovnávať s defláciou, ku ktorej dochádza, keď sa kúpna sila peňazí zvyšuje a ceny klesajú.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Inflácia je miera, pri ktorej klesá hodnota meny a následne rastie všeobecná úroveň cien tovarov a služieb.

  Inflácia je niekedy klasifikovaná do troch typov: dopytová inflácia, nákladová inflácia a štrukturálna inflácia.

  Najčastejšie používané indexy inflácie sú Index spotrebiteľských cien (CPI – Consumer Price Index) a Index veľkoobchodných cien (WPI – Wholesale Price Index).

  Infláciu možno vnímať pozitívne alebo negatívne v závislosti od individuálneho pohľadu a miery zmeny.

  Tí, ktorí majú hmotné aktíva, ako sú nehnuteľnosti alebo skladované komodity, sa môžu tešiť určitej miere inflácie, pretože to zvyšuje hodnotu ich aktív.