Likvidita

  0
  111

  Čo je likvidita?

  Likvidita sa týka efektívnosti alebo jednoduchosti, s akou možno aktívum alebo cenný papier premeniť na hotovosť bez ovplyvnenia ich trhovej ceny. Najlikvidnejším aktívom zo všetkých je samotná hotovosť.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Likvidita sa týka jednoduchosti, s akou možno aktívum alebo cenný papier premeniť na hotovosť bez toho, aby to ovplyvnilo jeho trhovú cenu.

  Hotovosť je z aktív najlikvidnejšia, kým hmotné veci sú menej likvidné. Dva hlavné typy likvidity zahŕňajú likviditu trhu a účtovnú likviditu.

  Na meranie likvidity sa najčastejšie používajú tieto pomerové ukazovatele: likvidita pohotová, likvidita bežná a likvidita celková.