Volatilita

  0
  94

  Čo je volatilita?

  Volatilita je štatistická miera rozptylu výnosov pre daný cenný papier alebo trhový index. Vo väčšine prípadov platí, že čím vyššia je volatilita, tým rizikovejší je cenný papier. Volatilita sa často meria buď ako štandardná odchýlka alebo rozptyl medzi výnosmi toho istého cenného papiera alebo trhového indexu.

  Na trhoch s cennými papiermi je volatilita často spojená s veľkými výkyvmi v oboch smeroch. Napríklad, keď akciový trh stúpa a klesá o viac ako jedno percento počas dlhšieho časového obdobia, nazýva sa to „volatilný“ trh. Volatilita aktíva je kľúčovým faktorom pri oceňovaní opčných kontraktov.

  KĽÚČOVÉ VÝRAZY

  Volatilita predstavuje, do akej miery sa ceny aktíva pohybujú okolo strednej ceny – je to štatistická miera rozptylu výnosov.

  Existuje niekoľko spôsobov, ako merať volatilitu, vrátane koeficientov beta, modelov oceňovania opcií a štandardných odchýlok výnosov.

  Volatilné aktíva sa často považujú za rizikovejšie ako menej volatilné aktíva, pretože sa očakáva, že cena bude menej predvídateľná.

  Volatilita je dôležitou premennou pre výpočet cien opcií.